Internet Merkrecht Benelux

Merkregistratie

Merkregistratie Benelux

De Benelux (België, Nederland en Luxemburg) is partij bij de Overeenkomst van Madrid, het Protocol van Madrid en de Europese Gemeenschap. Merkbescherming wordt bereikt door registratie.

Merkregistratie: vereisten

Een handelsmerk moet worden aangevraagd bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Amsterdam. Een volmacht is niet vereist. Buitenlandse aanvragers hebben geen binnenlandse registratie nodig.

Merkregistratie: procedure

Het sollicitatieproces omvat een examen om absolute redenen; het officiële onderzoek is stopgezet. Tekens die bij onderzoek niet als onderscheidend worden aangemerkt, kunnen worden ingeschreven als zij door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen. Na controle van de formaliteiten en de absolute redenen wordt de aanvraag gepubliceerd in het merkenregister ten behoeve van oppositie.

Merkregistratie: duur

Een merkregistratie in de Benelux is 10 jaar geldig vanaf de depotdatum. De registratie kan in periodes van 10 jaar worden verlengd.

Nationaal, in de Benelux of Europees?

Aangezien de Benelux lid is van de Europese Unie, kan merkbescherming worden bereikt door een gemeenschapsmerk te registreren, dat 10 jaar geldig is in alle landen van de Europese Unie. Dit is het EU-handelsmerk.

Uw merk registreren?

Neem contact op

Wij helpen u graag met uw merkregistratie of dit nu nationaal of op Europees niveau is.